Splošni pogoji poslovanja
spletne trgovine FabBRIX

Prodaja in dostava blaga je načeloma možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Po dogovoru lahko blago dostavimo tudi v tujino.

Varstvo potrošnikov

Spletna trgovina FabBRIX deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene izdelkov v spletni trgovini vsebujejo DDV. Cene so označene v evrih (EUR). Cene na spletnih straneh trgovine FabBRIX veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine FabBRIX . Cena ne vključuje dostave.

Zavezanci za DDV so dolžni ob nakupu navesti tudi svojo davčno številko.

Ponudnik – spletna trgovina FabBRIX skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta.

Naročanje

Naročila preko spletne trgovine FabBRIX.

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini FabBRIX. Kupec izdelke doda izdelek v voziček s klikom na gumb »dodaj v voziček«. Po kliku na gumb »na blagajno«, se kupcu odpre okno, kjer vnese vse potrebne podatke za izvedbo naročila (podatki kupca, način odpreme, plačila in naslov dostave, če se razlikuje od naslova kupca). Kupec dokončno potrdi naročilo s klikom na gumb »Oddaj naročilo« s čimer nastane obveznost plačila ponudniku.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral.

Zavrnitev naročila

Spletna trgovina FabBRIX si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal po predračunu, mu v tem primeru vso kupnino vključno s stroški dostave nakažemo naslednji delovni dan.

Odstop od pogodbe in vračilo artikla

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Atala d.o.o., Ručigajeva 10a, 4000 Kranj, email: info@fabbrix.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Možnost vračila ne velja za:

za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe,

za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je kupec odprl varnostni pečat.

Stvarna napaka

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Garancija

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve.

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako, potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja, prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

Reklamacija artikla

Reklamacija artikla je mogoče s predložitvijo računa ali izpolnjenega garancijskega lista.

  1. Če se je na vašem izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oz. napaka ni posledica vašega dejanja, lahko nam pošljete zahtevek za uveljavljanje reklamacije. Zahtevek pošljite na elektronski naslov info@fabbrix.si.
  2. V elektronski pošti nam čim bolj nazorno pojasnite razlog za uveljavljanje reklamacije, da bomo čim lažje reševali vašo reklamacijo. Poleg zapišite svoje podatke (ime in priimek ter naslov)ter kontaktno številko, kamor vas bomo lahko obvestili o poteku reševanja reklamacije.
  3. Za reklamiran izdelek bomo naročili prevzem paketa. Zraven paketa priložite kopijo računa ter vaše podatke in opis napake izdelka. Prosimo vas, da izdelek zapakirate v primerno zaščitno embalažo, da bo prispel do nas nepoškodovan.
  4.  Ko bo izdelek z vso pripadajočo dokumentacijo prispel na naslov podjetja ATALA d.o.o. ga bo pregledal reklamacijski oddelek. Glede na vsebino opisane napake ter glede na ugotovitve reklamacijskega pregleda, vas bomo v čim krajšem možnem času kontaktirali in vas seznanili z nadaljnjim postopkom. Reklamacijska služba vam tekom postopka lahko ponudi popravilo izdelka, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine vključno s stroški pošiljanja, ki so nastali ob naročilu.

Dostava

Vsa naročila v spletni trgovini FabBRIX, dostavljamo na dogovorjene lokacije v Sloveniji. Za ostale lokacije, nas prosimo kontaktirajte.

Strošek dostave je brezplačen, če naročilo presega 25,00 €. Za naročila do 25,00 € pa je strošek dostave 3,99 €. Dostava naših paketov se vrši s paketno distribucijo Pošte Slovenije.

Plačila

Plačilo v FabBRIX je možno po povzetju, predračunu ali preko sistema Braintree.

Dobavni roki

Rok dobave za izdelke na zalogi je običajno 1-5 dni.  V kolikor bo rok dostave izjemoma daljši vas bomo o tem obvestili v 48ih urah.  Za izdelke, ki niso na zalogi je rok dobave izjemno različen in traja od 4 dni pa do 30 dni ali izjemoma celo več.

Predlagamo, da nas pri naročilu izdelkov, ki niso na zalogi kontaktirate. Z veseljem vam bomo povedali koliko časa je potrebno čakati za želeni izdelek.

Varovanje podatkov

Lastnik spletnega mesta FabBRIX zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter na željo kupca za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.

Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti.

Pritožbeni postopek

Fabbrix.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema pritožb.

V primeru težav se kupec lahko poveže s prodajalcem po elektronski pošti na info@fabbrix.si ali po klasični pošti na naslov: Atala d.o.o., Ručigajeva 10a, 4000 Kranj. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V Fabbrix.si se po svojih najboljših močeh trudimo, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Fabbrix.si, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Shranjevanje in reprodukcija pogodbenih določil ali splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so na voljo na spletni strani Fabbrix.si, kjer si jih potrošnikih lahko shranijo in reproducirajo.

Avtorske pravice

Spletna trgovina FabBRIX je v lasti podjetja Atala d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Osnovni podatki o podjetju:

Atala d.o.o.

Ručigajeva 10a

4000 Kranj

MŠ: 3499685000

tel: 040 889 110

ID za DDV: SI65149521

Poslovni račun odprt pri NOVA KBM d.d. Banki: SI56 0433 1000 2525 510

Podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Kranju, datum vpisa v sodni register 6.3.2009. Srg 2009/6332, datum vpisa 6.3.2009

Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo e-naslov info@fabbrix.si.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošna določila Spletne trgovine FabBRIX pričnejo veljati z dnem 1.9.2019.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close